FUNCTION

imageedit_9_2984757773.jpg
   BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN    BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN

Merancang mengawal dan melaksana aktiviti yang melibatkan peruntukan kewangan Menyediakan anggaran belanjawan mengurus tahunan Menguruskan pembelian dan pembayaran Menyelenggara aset inventori di Pusat Islam 2

   BAHAGIAN MODAL INSAN    BAHAGIAN MODAL INSAN

Mengurus program program kesedaran dan penghayatan Islam melalui dakwah bersepadu Menyebarkan bahan bahan ilmu melalui media cetak dan elektronik Menguruskan pengislaman saudara baru Menjalinkan hubungan dengan 1

   BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN    BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Merancang mengawal dan melaksana aktiviti yang melibatkan peruntukan kewangan Menyediakan anggaran belanjawan mengurus tahunan Menguruskan pembelian dan pembayaran Menyelenggara aset inventori di Pusat Islam 3