FUNCTION

imageedit_9_2984757773.jpg

UNIT PENTADBIRAN

  • Merancang, mengawal dan melaksana dasar dan peraturan pentadbiran kepada semua staf
  • Menyelaras perancangan dan pengurusan sumber manusia dan hal ehwal perjawatan
  • Mengurus hal pentadbiran berkaitan sistem fail, cuti dan kursus/latihan kepada staf
  • Menjaga keselamatan dan kebersihan pejabat dan kawasan sekitar
  • Memantau disiplin dan rekod kehadiran staf

UNIT KEWANGAN

  • Merancang, mengawal dan melaksana aktiviti yang melibatkan peruntukan kewangan
  • Menyediakan anggaran belanjawan mengurus tahunan
  • Menguruskan pembelian dan pembayaran
  • Menyelenggara aset/inventori di Pusat Islam