ABOUT US

photo6104946465806855830.jpg
   SEJARAH    SEJARAH

My Morning Timeline 

   VISI    VISI
 • Menjadikan Pusat Rujukan dan Pengurusan Hal Ehwal Islam UUM
   MISI    MISI
 • Menjadi pusat rujukan dan perundingan Hal Ehwal Islam
 • Melaksanakan dakwah, syiar dan syariat Islam di kalangan warga kampus
 • Menyediakan pendidikan dan pembelajaran yang berterusan
 
   OBJEKTIF    OBJEKTIF
 • Membentuk Daya Kepimpinan Yang Kreatif & Efektif
 • Mengadakan aktiviti pengimarahan masjid yang memberi tumpuan kepada Teras 6K iaitu Keagamaan, Keilmuan, Kekeluargaan, Kemasyarakatan, Budayaan dan Kesihatan
 • Membangun Masyarakat Islam Secara Holistik
   PIAGAM PELANGGAN    PIAGAM PELANGGAN

Komitmen kami adalah untuk memberikan perkhidmatan selaras dengan nilai-nilai Islam serta peraturan dan arahan yang telah ditetapkan.

 • Menjadi pusat rujukan dan pengurusan hal ehwal Islam.
 • Memberi pendidikan kerohanian bertaraf global dan bersepadu.
 • Menyediakan perkhidmatan perundingan dan penasihatan dengan jelas dan ikhlas.
 • Mengadakan program-program berkonsepkan keagamaan, kemasyarakatan, keilmuan, kebudayaan, kekeluargaan dan kesihatan.
 • Menjadi Pusat pengembangan syariat Islam bagi masyarakat sekitar kampus.
   TERAS    TERAS

Screenshot 20

 

Screenshot 21

   CARTA ORGANISASI    CARTA ORGANISASI

 

Picture1